Informace o přijímacím řízení do šk. roku 2022/2023

Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u maturitních oborů, včetně dvouletého nástavbového studia, sdělení ohledně nepřijetí ke studiu. Informace o podávání Zápisových lístků.

Informace: výsledky – zápisové lístky – maturitní obory

 

Informace o vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení u tříletých učebních oborů, sdělení ohledně nepřijetí ke studiu. Informace o podávání Zápisových lístků.

Informace: výsledky – zápisové lístky – učební obory


zpět