Informace o plánovaných třídních rodičovských schůzkách a čtvrtletním prospěchu žáků

Vážení rodiče,

na den 13. 11. 2020 byly naplánovány třídní rodičovské schůzky. Vzhledem k současným mimořádným opatřením jsou hromadné schůzky zrušeny.

Průběžné Informace o prospěchu lze dohledat v systému Bakaláři. Výslednou známku z jednotlivých předmětů a hodnocení prospěchu za první čtvrtletí školního roku 2020/21 k datu 10. 11. 2020 Vám zašle třídní učitel (ka) na Vámi uvedený email v systému Bakaláři do 13. 11. 2020. Pokud budete následně potřebovat podrobnější informace k prospěchu či chování, lze tyto záležitosti řešit s vyučujícím předmětu nebo třídním učitelem prostřednictvím emailu, případně si s nimi dojednat schůzku po telefonu.

V naléhavých případech lze domluvit osobní schůzku. Emaily vyučujících v příslušné třídě zveřejní třídní učitel v systému Bakaláři-Komens na Nástěnce třídy.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Luboš Kubát, ředitel


zpět