Dny otevřených dveří

Vážení zájemci o studium na naší škole,

z důvodů současné situace se nebudou konat dny otevřených dveří, 8. – 9. 1. 2021 na naší škole.
Odkazuji Vás na videospot na stránkách školy v záložkách O škole a Pro zájemce o studium.

Další informace získáte pomocí aplikace Teams 8. 1. 2021 od 8:00 do 17:00 hod,
9. 1. 2021 od 8:00 do 12:00 hod po zadání adresy:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MTZhNzZlZWItZjY1Ny00NzgxLWEyYjktMDllNzFmODY3ZWMw%40thread.
v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522fa4255bb-b303-4268-a05f-16f98539ef29%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252259b5335a-76a1-45ec-b61d-7ff8458281b9%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=df0f6a16-6ae0-463c-ba3b-14fa70297915&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Je možné individuálně navštívit školu po telefonické domluvě na číslech:
724 075 758 – ředitel
778 711 760 – teoretická výuka
778 449 104 – odborný výcvik.

Pro informace o domově mládeže – možnosti ubytování volejte 723 213 054.

Můžete se také informovat pomocí mailu, viz web školy.

Ing. Luboš Kubát, ředitel


zpět